bez oduševljenja


bez oduševljenja
half hearted
* * *
• half hearted

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Croatian Radiotelevision — Hrvatska radiotelevizija Type Broadcast radio, television and online …   Wikipedia

  • prôći — (koga, što, se) svrš. 〈prez. prôđēm (se), pril. pr. prȍšāvši (se), imp. próđi (se), prid. rad. prȍšao (se)〉 1. {{001f}}(preko čega, kroza što) krećući se prijeći preko kakvog prostora 2. {{001f}}(pored koga, čega) krećući se mimoići se s kim,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • proći — prȏći (koga, što, se) svrš. <prez. prȏđēm (se), pril. pr. prȍšāvši (se), imp. próđi (se), prid. rad. prȍšao (se)> DEFINICIJA 1. (preko čega, kroza što) krećući se prijeći preko kakvog prostora 2. (pored koga, čega) krećući se mimoići se s… …   Hrvatski jezični portal